Категорије

Хиљаде бивших корисника Првог комуналног предузећа дугују компензацију због грешке у рачунима за енергију

Ограничење цијена за 11 милиона купаца по тарифама ниске вриједности за слабе вриједности ступило је на снагу 1. јануара 2019